Prints We Buy

print-buy-img1 print-buy-img2 print-buy-img3 print-buy-img4 print-buy-img5

CFA is actively purchasing and receiving consignments of 18th, 19th and 20th Century prints and collections in fine condition. A partial list of artist`s names is provided below for your reference.

Artists We Accept      
18-20th Century Inagaki, Tomoo Mori, Yoshitoshi Yoshitoshi
Azechi, Umetaro Ishikawa, Toraji Nakayama, Tadashi Yoshida , Hiroshi
Choki Iwami, Reika Obata, Chiura Yoshida, Toshi
Chikanobu Jacoulet, Paul Onchi, Koshiro Zeshin, Shibata
Eisen Karhu, Clifton Saito, Koshiro  
Eizan Kiyochika, Kobayashi Sekino, Junichiro Western
Foujita, Tsugiji Kiyokata Sharaku Baldridge, Cyrus
Goyo, Hashiguchi Kiyonaga Shinsui, Ito Bartlett, Charles
Hakuho, Hirano Kiyoshi Kobayakawa Shotei (Hiroaki) Brown, Pieter
Hamaguchi Koitsu, Tsuchiya Shunsen, Natori Capelari, Fritz
Harunobu Koka, (Toyonari) Shunsho Hyde, Helen
Hasui, Kawase Koryusai Takashi, Ito Jacoulet, Paul
Hiroshige I Koson (Shoson) Toraji Ishikawa Jowett, Katharine
Hiroshige II Kotondo, Torii Tsunetomi, Kitano Keith, Elizabeth
Hokusai Kunimasa Toyokuni I Lum, Bertha
Hoshi, Joichi Kunisada Toyokuni II  
Kanpo, Yoshikawa Kuniyoshi Toyokuni III  
Kasamatsu, Shiro Maki, Haku Toyonari  
Kazuma, Oda Munakata, Shiko Utamaro  

Requirements:

In order to properly estimate the value of your works, we will need to review clear JPEG images to confirm the item and condition; along with the following information:

Submitting Your Photos Online:

If you have JPEG images of your collection, please email them with details to: info@castlefinearts.com.

Thank you for contacting us and we look forward to assisting you with your works of art.

* For those who wish to have an appraisal, please see the Print Appraisals page.