Gallery Results For:

Kokei, Tsuruya (b. 1946)

navigation arrow 1 2 navigation arrow
Thumbnail of Original, Limited Edition Japanese Woodblock Print by
Kokei, Tsuruya Kokei, Tsuruya
Ichikawa Monnosuke VII as the junior ranking courtesan Shiratama, in " Kurotegumi Kuruwa no Tat
 
Thumbnail of Original, Limited Edition Japanese Woodblock Print by
Kokei, Tsuruya Kokei, Tsuruya
Onoe Kikugoro VII as Benten Kozo in "Shiranami Gonin Otoko".
 
Thumbnail of Original, Limited Edition Japanese Woodblock Print by
Kokei, Tsuruya Kokei, Tsuruya
Ichikawa Sadanji IV as Sagisaka Bannai in "Michiyuki Tabiji no Hana Muko"
 
Thumbnail of Original, Limited Edition Japanese Woodblock Print by
Kokei, Tsuruya Kokei, Tsuruya
Bando Mitsugoro IX as Ukiyo Matahei in "Keisei Hangonko"
 
Thumbnail of Original, Limited Edition Japanese Woodblock Print by
Kokei, Tsuruya Kokei, Tsuruya
Bando Tamasaburo V as Ochika, wife of Koheiji, in "Ikiteiru Koheiji"
 
Thumbnail of Original, Limited Edition Japanese Woodblock Print by
Kokei, Tsuruya Kokei, Tsuruya
Kawarazaki Gonjuro III as Sashichi in "Omatsuri Sashichi"
 
Thumbnail of Original, Limited Edition Japanese Woodblock Print by
Kokei, Tsuruya Kokei, Tsuruya
Sawamura Tanosuke VI as Osono, wife of Amakawaya Gihei, in Act 10
 
navigation arrow 1 2 navigation arrow