Gallery Results For:

Kokei, Tsuruya (b. 1946)

navigation arrow 1 2 navigation arrow
Thumbnail of Original, Limited Edition Woodblock Print by
Kokei, Tsuruya Kokei, Tsuruya
Ichikawa Danshiro IV as Yasha Goro from "Jiraiya"
Sold
Thumbnail of Original, Limited Edition Japanese Woodblock Print by
Kokei, Tsuruya Kokei, Tsuruya
Ichikawa Danjuro XII as Jiraiya from "Jiraiya".
Sold
Thumbnail of Original, Limited Edition Japanese Woodblock Print by
Kokei, Tsuruya Kokei, Tsuruya
Ichimura Uzaemon XVII as Musashibo Benkei in "Benkei Joshi".
Sold
Thumbnail of Original, Limited Edition Japanese Woodblock Print by
Kokei, Tsuruya Kokei, Tsuruya
Ichikawa Ennosuke III as Karare Otomi & Ichikawa Danshiro IV as Komori no Yasuzo in "Kirare Ota
Sold
Thumbnail of Original, Limited Edition Japanese Woodblock Print by
Kokei, Tsuruya Kokei, Tsuruya
Nakamura Shikan VII as the widow Hagi no Kata in "Tamamono mae Asaji no Tamoto"
 
Thumbnail of Original, Limited Edition Japanese Woodblock Print by
Kokei, Tsuruya Kokei, Tsuruya
Ichikawa Ennosuke III as the ghost of Iwafuji in "Kagamiyama Gonichi no Iwafuji"
 
Thumbnail of Original, Limited Edition Japanese Woodblock Print by
Kokei, Tsuruya Kokei, Tsuruya
Ichikawa Monnosuke VII as the junior ranking courtesan Shiratama, in " Kurotegumi Kuruwa no Tat
 
Thumbnail of Original, Limited Edition Japanese Woodblock Print by
Kokei, Tsuruya Kokei, Tsuruya
Kataoka Takao I, as Hayano Kanpei in "Michiyuki Tabiji no Hana Muko".
 
Thumbnail of Original, Limited Edition Japanese Woodblock Print by
Kokei, Tsuruya Kokei, Tsuruya
Onoe Kikugoro VII as Benten Kozo in "Shiranami Gonin Otoko".
 
navigation arrow 1 2 navigation arrow